Interim jurist

Interim jurist

Vi tillhandahåller interim jurist på heltid, deltid, för uppdrag eller på timbasis. En interim bolagsjurist från Morling Consulting innebär flexibilitet när behov uppstår och kan antingen bli en del av ert legala team eller arbeta som en extern resurs. Med en interim jurist skapas kontinuitet under föräldraledighet, rekryteringar som drar ut på tiden eller andra övergångar.

Med interima resurser får en organisation tillgång till kvalificerad kompetens under en definierad period. En interim jurist har gjort ett medvetet karriärval att verka på detta sätt och har typiskt sett haft chefs- och ledningsroller. Praktisk erfarenhet från verksamhetsdrivande organisationer ger förståelse för krav och best practice i de projekt som levereras.

Varför välja en interim bolagsjurist?

Att välja en interim jurist för att lösa en komplex situation kan ha många fördelar. Våra klienter får:

  • En interim företagsjurist är ”hands on” och utöver att ge råd tar den ansvar för att implementera och genomföra.
  • Förmåga att överföra kunskap till interna team, vilket säkerställer utveckling och leverans av projekt.
  • Er verksamhet kan snabbt få på plats en resurs med enastående förmåga att sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter.
  • Den interima juristen arbetar ofta under flexibla avtal, vilket innebär att projekt snabbt kan skalas upp eller ner utifrån behov.
  • Juristen gör med lyhördhet och opartiskhet det bästa för verksamheten utan dold agenda och är expert på att undvika intern politik.
  • Kostnadseffektiv kvalificerad kompetens – ofta halva kostnaden av vad juristbyråer erbjuder.

Prata med Morling Consulting om ert behov av interim juristkonsult

Morling Consulting tar uppdrag inom allmän bolagsjuridik och ofta för företag som har verksamhet online med konsumenter som kunder. Vi är specialister på den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och penningtvättsregelverket, samt på att tillämpa dessa regelverk i verksamheter som står under Finansinspektionens tillsyn.

Tveka inte att ta en kontakt för att prata om hur Morling Consulting kan hjälpa er verksamhet!