GDPR Jurist

GDPR Jurist

Företag som behandlar personuppgifter behöver förhålla sig till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Detta gäller om behandlingen görs för egna syften eller på uppdrag av andra företag. Morling Consulting utför uppdrag som interim GDPR jurist både som större projekt och på löpande räkning.

Med vår hjälp får ert företag rådgivning i hur GDPR tillämpas vid behandling av personuppgifter i er verksamhet. Vi kan exempelvis ge råd om vad som är personuppgifter, lagligheten av personuppgiftsbehandling och vilken dokumentation som behöver upprättas. Vi kan även ta rollen som dataskyddsombud.

Hjälp med GDPR

Många företag saknar möjlighet att ha en intern GDPR jurist. Morling Consulting kan vara ert stöd och juridiska kompetens i det operativa arbetet med efterlevnaden av GDPR. Vi kan exempelvis hjälpa till med följande inom GDPR:

  • Bedöma laglig grund, t.ex. intresseavvägningar.
  • Konsekvensbedömning avseende dataskydd.
  • Dokumentera och värdera eventuella personuppgiftsincidenter.
  • Kommunikation med Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Utforma processer eller hantera frågor från de registrerade personerna.
  • Upprätta eller granska personuppgiftbiträdesavtal.
  • Utbilda och informera om personuppgiftsbehandling.
  • Bedöma nuvarande GDPR efterlevnad.

GDPR rådgivning säkerställer efterlevnad av lagstiftningen. Vi kan under en period bli en del av ert företags organisation för projekt eller vid olika övergångar, såsom föräldraledighet eller när en rekrytering drar ut på tiden.

Med en GDPR konsult kommer rätt kompetens in i er organisation när den behövs. Dataskyddsförordningen är ett komplext regelverk och domstolarnas och Integritetsskyddsmyndighetens syn på tillämpningen utvecklas kontinuerligt. En GDPR jurist möjliggör efterlevnad av dataskyddsförordningen när personuppgiftsbehandling sker i nya eller förändrade produkter och tjänster.

GDPR rådgivning – prata med Morling Consulting om ert behov

Morling Consulting är specialister på GDPR och tar ofta uppdrag för företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Dessa organisationer behandlar ofta stora mängder känsliga personuppgifter. Våra GDPR experter tar med sig hands-on erfarenhet från verksamhetsdrivande organisationer, vilket ger god förståelse i de projekt som levereras.

Välkommen att kontakta oss för att se hur Morling Consulting kan bidra i er verksamhet!