Fintechjurist

Fintechjurist

Morling Consulting är specialiserade på juridisk rådgivning inom fintech och finansiell reglering. Med vår omfattande erfarenhet inom compliance står vi redo att guida dig genom de komplexa regelsystem som reglerar finansiella verksamheter. Våra fintechspecialister hanterar enstaka frågeställningar eller stora och komplexa projekt.

Vi arbetar med exempelvis penningtvätt (AML), dataskyddsförordningen (GDPR) och konsumentjuridik. Morling Consulting identifierar de tillstånd er verksamhet kräver och biträder vid tillståndsansökningar hos Finansinspektionen. Dessutom tar vi affärsjuridiska uppdrag inom fintech.

Hur kan Morling Consultings specialister inom fintech hjälpa er verksamhet?

Morling Consulting tillhandahåller kurser, rådgivning, uppföljning och rapportering till finansiella verksamheter eller andra verksamheter som har att följa penningtvättsregelverket. Vi kan uppdatera styrdokument för motverkande av penningtvätt, ta fram konsekvensbedömningar som krävs under GDPR, eller biträda vid kommunikation med myndigheter som Finansinspektionen, Konsumentverket och Integritetsskyddsmyndigheten.

Vår regulatoriska rådgivning ger insikter i regelverken och deras påverkan på tillståndspliktig verksamhet. Vi implementerar också dessa regelverk i er verksamhet, till exempel med hjälp av våra AML-jurister. Morling Consulting tar ofta uppdrag inom:

  • Compliance – vad krävs för att följa regelverken och hur väl följer verksamheten dem idag?
  • Tillstånd – vilka tillstånd/registreringar behövs för er verksamhet och vilka krav ställs?
  • Affärsjuridik – hur kan avtal avseende finansiella tjänster skrivas och förhandlas?

Kontakta en expert för rådgivning om tillstånd från Finansinspektionen

Morling Consulting minskar startsträckan vid tillämpning av de regulatoriska kraven i finansiell verksamhet. Med lång beprövad erfarenhet är vi mer än bara jurister – vi är affärsförståelse kombinerat med juridisk kompetens.

Välkommen att kontakta oss redan idag och diskutera era behov!