Fintechjurist

Fintechjurist

Morling Consulting är specialiserade på juridisk rådgivning inom finansiell reglering. Vi är redo att guida din verksamhet genom de komplexa regelsystem som fintech-bolag har att implementera. Våra fintechspecialister hanterar enstaka frågeställningar eller stora och komplexa projekt.

Vi arbetar med exempelvis penningtvätt (AML), dataskyddsförordningen (GDPR) och konsumentjuridik. Morling Consulting identifierar de tillstånd er verksamhet kräver och biträder vid tillståndsansökningar hos Finansinspektionen. Dessutom tar vi oss an affärsjuridiska uppdrag inom fintech.

Vi levererar skräddarsydda lösningar som möter era specifika behov. Genom att kombinera djupgående juridisk kunskap med praktisk erfarenhet säkerställer vi att ni kan navigera tryggt och effektivt inom den finansiellt reglerade sektorn. Vi är stolta över att bygga långsiktiga relationer baserade på förtroende och resultat.

Hur kan Morling Consultings specialister inom fintech hjälpa er verksamhet?

Morling Consulting tillhandahåller kurser, rådgivning, uppföljning och rapportering till finansiella verksamheter eller andra verksamheter som har att följa penningtvättsregelverket. Vi kan uppdatera styrdokument för motverkande av penningtvätt, ta fram konsekvensbedömningar som krävs under GDPR, eller biträda vid kommunikation med myndigheter som Finansinspektionen, Konsumentverket och Integritetsskyddsmyndigheten.

Vår regulatoriska rådgivning ger insikter i regelverken och deras påverkan på tillståndspliktig verksamhet. Våra jurister tillämpar löpande penningtvättsregelverket i fintech-bolag och implementerar också dessa regelverk i er verksamhet. Fintech-företag behöver förhålla sig till regelverkens komplexitet när det gäller att uppfylla kraven i lagstiftningen, exempelvis penningtvättslagen.

Våra AML-specialister hjälper er att integrera robusta processer för kundkännedom och transaktionsövervakning. Vi assisterar er även i att utveckla effektiva rapporteringssystem för misstänkta transaktioner vilket säkerställer att ni följer relevanta regelverk och riktlinjer.

GDPR i fintech-sektorn är en annan utmaning. Våra specialister bedömer om personuppgiftsbehandling är i enlighet med GDPR och genom löpande rådgivning och analys säkerställs att personuppgiftsbehandlingen är laglig, dvs. har en laglig grund.

Morling Consulting tar ofta uppdrag inom:

  • Compliance – vad krävs för att följa regelverken och hur väl följer verksamheten dem idag?
  • Tillstånd – vilka tillstånd/registreringar behövs för er verksamhet och vilka krav ställs?
  • Affärsjuridik – hur kan avtal avseende finansiella tjänster skrivas och förhandlas?

Med Morling Consulting som er partner får ni inte bara juridisk rådgivning, utan också strategiska insikter och praktiska lösningar. Vi skapar mervärde och säkerställer att er verksamhet kan växa och utvecklas inom ramen för en alltmer komplex och reglerad marknad.

Kontakta en expert för rådgivning om tillstånd från Finansinspektionen

Morling Consulting minskar startsträckan vid tillämpning av de regulatoriska kraven i finansiell verksamhet. Med lång beprövad erfarenhet är vi mer än bara jurister – vi är affärsförståelse kombinerat med juridisk kompetens.

Välkommen att kontakta oss redan idag och diskutera era behov!